Get Adobe Flash player

Revize úniku chladiv


Provádíme revize úniků chladiva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29.června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17 května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech a zákona č.86/2002 o ochraně ovzduší. Zavedeme Evidenční knihu chladícího zařízení včetně úvodní revize a následných kontrol.

Každý provozovatel (majitel) chladícího zařízení s náplní chladiva nad 3 Kg je povinen provádět pravidelné prohlídky cetrifikovaným pracovníkem a vést Evidenční knihu zařízení.

.